Customer Service
Domain Search
www.
 จดโดเมนเนมในราคาพิเศษเพียง
390 บาท/ปี .com .net .org .info .biz

หน้าแรก
เกี่ยวกับล้านนาไทยโฮส
เงื่อนไขการให้บริการล้านนาไทยโฮส
สั่งซื้อ Domain, Web Hosting
จดทะเบียน Domain Name
ระบบจัดการ Domain Name
แพ็คเก็จ Web Hosting
Hosting Reseller
Radio Online Server
Web Design and Development
ผลงานออกแบบเว็บไซต์ที่ผ่านมา
รายละเอียดเกี่ยวกับ Hosting
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมฯ
ติดต่อเรา

สำหรับผู้ดูแลระบบ

วิธีการชำระเงิน
แจ้งการชำระเงิน
วิธีการใช้งาน Control Panel
Control Panel Demo
• วิธีการอัพโหลดเว็บไซต์มายัง Web Hosting
• FileZilla Client
Dell PowerEdge SC1425
• CPU = Intel (R) Xeon (R) 3.0GHz
• RAM = 2GB, DDR-2 400MHz ECC
• HDD = 250GB SATA x 2 .. read more
สถานที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ตึก กสท. ชั้น 13 CAT-IDC International  bandwidth(IIG)  830 Mbps ,Domestic bandwidth(NIX) 3 Gbps .


ใบอนุญาติประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0501550730156


13/11/2549

 
MSN : paszoweb@hotmail.com
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน
     เนื่องด้วยขณะนี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พรบ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 26 วรรคสอง ดังนี้
มาตรา 26 วรรคสองผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไป หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกใบสมัครและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ของท่านมาด้วย ทางเราจึงจะสามารถให้บริการแด่ท่านได้ อนึ่งสำหรับลูกค้าเก่าที่สมัครใช้บริการไว้ก่อนหน้านี้ พรบ. ฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าหากท่านต้องการต่อสัญญาบริการ ในปีถัดไป ก็จำเป็นที่จะต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชนของท่าน มาด้วยเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอแสดงความนับถือ                         
ล้านนาไทยโฮส                            
หมายเหตุ :
18/6/2550: เนื่องด้วยขณะนี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พรบ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 26 วรรคสอง ดังนี้"ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท"
ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณา ให้ท่านกรอกหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านด้วยนะครับ... อนึ่ง หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอก ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการให้กับท่านแต่อย่างใด
 
 

DISCLAIMER

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของ ล้านนาไทยโฮส โดย
และ เว็บไซด์ที่ใช้บริการ Hosting จาก ล้านนาไทยโฮส

ในกรณีที่มีข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ล้านนาไทยโฮสเชื่อมต่อ
มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี
ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ล้านนาไทยโฮสขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลต่างๆ
ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้อันเกิดจาก สาเหตุดังกล่าว

นอกจากนี้การสงวนสิทธิความรับผิดชอบนี้ให้รวมตลอดถึงการรับประกัน
ถึงข้อความที่ปรากฏ หรือตีความ หรือข้อกฎหมาย
หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
การรับผิดชอบต่อการใช้
ที่เกิดจากเจตนาและไม่เจตนาของผู้ใช้บริการอันทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่างๆ
ทั้งที่เกิดจากการเชื่อมต่อเว็บไซต์และการใช้
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผลต่อเนื่องที่ตามมาด้วย เช่น
การสูญเสียรายได้ ความเสียหายที่เกิดกับระบบ หรือข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการเอง

อนึ่ง .. ล้านนาไทยโฮสยินดีรับผิดชอบตามขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมไว้สำหรับการนี้เท่านั้น

TERM & CONDITION

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ล้านนาไทยโฮส และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ www.lannathaihost.com ไม่รับให้บริการ hosting สำหรับเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือ ไฟล์ใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่หากเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี

2. เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหา หรือ เป็นสื่อลามก อนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามก

3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป

4. เว็บไซต์ที่มีการทำ "Spamming" โดยการส่ง Email จำนวนมาก อันเป็นการรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รวมถึงการส่ง Email ใด ๆ ที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ผู้อื่น

5. เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา (ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอื่นใด) หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา

6 หาก ล้านนาไทยโฮส ตรวจพบการส่ง "Spam Mail" ออกจาก account ใด ทางบริษัทมีสิทธิ์ระงับ account นั้น ๆ หรือระงับการส่งเมล์ หรือระงับการใช้งาน hosting ทั้งหมด จนกว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกการกระทำดังกล่าว หาก account นั้น ๆ ถูกระงับการใช้บริการในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

7. ล้านนาไทยโฮส โดย ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการ กับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ล้านนาไทยโฮส ก่อน

8. เว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ที่ใช้บริการกับล้านนาไทยโฮส แล้ว หากล้านนาไทยโฮสตรวจพบการกระทำ หรือกิจกรรมใด ๆ ภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ อันเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ทางล้านนาไทยโฮสขอสงวนสิทธิในการดัดแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ หรืออาจงดให้บริการกับเว็บไซต์นั้น ๆ ทันที โดยล้านนาไทยโฮสจะไม่ backup ข้อมูลหรือรับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของผู้ใช้บริการ

9. ล้านนาไทยโฮสจะมี backup ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการทุกวัน โดยที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ backup ข้อมูลของตัวเอง จาก Control Panel ซึ่งสามารถ backup ได้ทุกวัน โดยบริษัทไม่ได้นำเนื้อที่ backup ไปรวมกับเนื้อที่ใช้งานจริง และผู้ใช้บริการจะต้อง download มาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้บริการเอง

10. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ต้องการปรับลดบริการใด ๆ ลงจากที่ได้รับในตอนแรกหรือยกเลิกการใช้งานกับล้านนาไทยโฮส โดย ก่อนครบกำหนดสัญญา
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

11. ล้านนาไทยโฮส ยินดีคืนค่าบริการให้ในส่วนที่อยู่ในระยะสัญญาการใช้บริการหากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของระบบจาก ล้านนาไทยโฮส โดย เองและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการส่วนที่เหลือคืน

12. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ตรงตามกำหนดของล้านนาไทยโฮส
ล้านนาไทยโฮสสามารถ ปิด accout ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน
โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่
ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการ เกินนานเกินกว่า 30 วัน ล้านนาไทยโฮสสามารถ ปิด และ ลบ
ไฟล์ใน Server ทิ้งทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
และล้านนาไทยโฮสจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน account นั้น

13. หากล้านนาไทยโฮสตรวจพบ Account ใด ๆ ที่มีการใช้งาน ทรัพยากร ของ Server
อย่างหนัก หรือทำให้ Server เกิดปัญหา ทางล้านนาไทยโฮส โดย นายชูชัย
สมะพันธุขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Account นั้น ๆ ทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าเจ้าของ Account นั้น ๆ
จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทางล้านนาไทยโฮสขอสงวนสิทธิ์ในการ ปิด Account นั้น ๆ ได้อย่างถาวร
โดยจะไม่คืนค่าบริการและไฟล์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าของ Account นั้น ๆ

14.ในกรณีที่ใช้แบนวิธเกินกว่าที่กำหนดไว้ เวปไซต์ของท่านจะถูก Block ไว้ไม่ให้ใช้งาน และจะต้องจ่ายค่าแบนวิธเพิ่มในส่วนที่เกินมา โดยทางเราจะคิดค่าแบนวิธที่เกินมาในราคา GB.ล่ะ 200 บาท

 
 


ใบอนุญาติประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ : 0501550730156
LannaThaiHost
254/4 ถนนเจริญราษฎร์  ตำบลวัดเกต   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
Customer Service / Hotline  053 - 306 691 , 081 - 716 5535  Programmer Hotline : 084-109-9011
email :
paszowebhosting@gmail.com