Customer Service
Domain Search
www.
 จดโดเมนเนมในราคาพิเศษเพียง
390 บาท/ปี .com .net .org .info .biz

หน้าแรก
เกี่ยวกับล้านนาไทยโฮส
เงื่อนไขการให้บริการล้านนาไทยโฮส
สั่งซื้อ Domain, Web Hosting
จดทะเบียน Domain Name
ระบบจัดการ Domain Name
แพ็คเก็จ Web Hosting
Hosting Reseller
Radio Online Server
Web Design and Development
ผลงานออกแบบเว็บไซต์ที่ผ่านมา
รายละเอียดเกี่ยวกับ Hosting
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมฯ
ติดต่อเรา

สำหรับผู้ดูแลระบบ

วิธีการชำระเงิน
แจ้งการชำระเงิน
วิธีการใช้งาน Control Panel
Control Panel Demo
• วิธีการอัพโหลดเว็บไซต์มายัง Web Hosting
• FileZilla Client
Dell PowerEdge SC1425
• CPU = Intel (R) Xeon (R) 3.0GHz
• RAM = 2GB, DDR-2 400MHz ECC
• HDD = 250GB SATA x 2 .. read more
สถานที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ตึก กสท. ชั้น 13 CAT-IDC International  bandwidth(IIG)  830 Mbps ,Domestic bandwidth(NIX) 3 Gbps .


ใบอนุญาติประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0501550730156


13/11/2549

 
MSN : paszoweb@hotmail.com

  1. ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน
  2. ไม่นำบริการที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ
  3. ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ประเภทซอฟท์แวร์ Adults, Crack, Hack, Download Program .exe , MP3, Chat/IRC และละเมิดลิขสิทธิ์
  4. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขาย โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา (ยกเว้น Reseller)
  5. ไม่อนุญาตให้รัน scripts ที่มีผลกระทบต่อ CPU ของ Server ในอัตราที่สูง หรือรบกวนการทำงานของ Server
  6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการกับท่าน หากเราตรวจพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น
ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ถ้าลูกค้ามีการกระทำ ที่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่กล่าวมาข้างต้น

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน
     เนื่องด้วยขณะนี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พรบ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 26 วรรคสอง ดังนี้
มาตรา 26 วรรคสองผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไป หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกใบสมัครและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ของท่านมาด้วย ทางเราจึงจะสามารถให้บริการแด่ท่านได้ อนึ่งสำหรับลูกค้าเก่าที่สมัครใช้บริการไว้ก่อนหน้านี้ พรบ. ฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ถ้าหากท่านต้องการต่อสัญญาบริการ ในปีถัดไป ก็จำเป็นที่จะต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชนของท่าน มาด้วยเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอแสดงความนับถือ                         
ล้านนาไทยโฮส                            
หมายเหตุ :
18/6/2550: เนื่องด้วยขณะนี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พรบ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับ ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 26 วรรคสอง ดังนี้"ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่ การใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท"
ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณา ให้ท่านกรอกหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านด้วยนะครับ... อนึ่ง หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอก ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการให้กับท่านแต่อย่างใด
 
 
เลือกบริการ
:
 
กรอกอีเมล์
:
     
   
 
 


ใบอนุญาติประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ : 0501550730156
LannaThaiHost
254/4 ถนนเจริญราษฎร์  ตำบลวัดเกต   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
Customer Service / Hotline  053 - 306 691 , 081 - 716 5535  Programmer Hotline : 084-109-9011
email :
paszowebhosting@gmail.com